Yazan
Mesaj

YığıT MEHMET
ASKI İLANLARI

Sayın üstadlarım, bilindiği gibi 3402/11. maddede: ……………bu cetvelleri ve pafta
28.01.2013
örneklerini, müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan

ettirir; …… denilmektedir. 6083 sayılı yasa ile bütün il sınırlarında tek müdürlük

bulunmaktadır.

Şimdi il (Müdürlük) merkezine 160 km. uzaklıkta bulunan bir ilçenin ilçeye de 50

km. dolayısı ile müdürlük merkezine 210 km. uzaklıkta olan bir köy ile ilgili Askı

ilan cetvelinin ilanı il (müdürlük) merkezinde mi yoksa ilgili birimde mi yapılacak

bunun için yönetmelik değişikliği yapılacak mı? saygılarımla.

fethiyeli_adem
22-a uygulamaları sırasında İmar parsellerinin Uygulamaya Sokulmaması yönünde

TKGM'in bir talimat, genelgesi veya bir yönetmelik var mı?
28.01.2013
Mahkeme bununla ilgili her dosyasında sürekli yazıyor Hakim Beye göstereceğim

ve anlatacağım lütfen yazarsanız sevinirim.

hkocak
* KOMİSYON KARARI (Kullanıcı adı "YİĞİT MEHMET"dikkatine)

Sizin de belirttiğiniz gibi; komisyona intikal eden her konunun arazi kontrolüne
28.01.2013
Müdürün katılması mümkün değildir. Sizin önerdiğiniz yönteme uygun hareket

edilmesi yeterlidir....Hüseyin KOÇAK

* 22/a UYGULAMASINDA İMAR PARSELLERİ (Kullanıcı adı "fethiyeli_adem"dikkatine)

22/a Yönetmeliğinin 12'nci madde birinci fıkrası; "..... kamu kurum ve kuruluşları

tarafından yapılan haritalardaki yapımdan kaynaklanan hataların düzeltilmesi,

yapım sorumluluğu idarece veya ilgili haritayı yapan idare temsilcisinin katılımı

ile uygulama alanı kapsamında, hatanın mahiyeti dikkate alınarak ilgili mevzuata

göre değerlendirilir ve düzeltilir." hükmündedir.

Bu ifadeye bakılacak olursa, imar parsellerinin kapsam dışı olduğundan

bahsedilmiyor. İmar parselleri de varsa ve tespit edilecek bir hata da yapım

sorumluluğundan kaynaklanıyorsa belediyeden bir elemanın da katılımı

sağlanması gerektiği anlamı çıkmaktadır.

Zaten imar parselleri kapsam dışı olursa, yenilenen parsellerle, imar parsellerinin

kenarlaşmasında sorunlar yaşanacak, yenilenen paftalarda, yenilenmeyen

parsellerin yeri boşluklar halinde kalacak. Yani yenilenen pafta tabiri yerindeyse

yamalı bohça misali bir görüntü verecek.

Bir taraftan, kapsam dışı olduğuna dair somut bir düzenleme yokken, diğer

taraftan da "... ilgili haritayı yapan idare temsilcisinin katılımı ..." ifadesi de

dikkate alınacak olursa imar parselleri 22/a uygulamasında kapsam dışı değildir.

Peki, eleman istenmesine rağmen ilgili idare eleman vermiyorsa ya da eleman

verse bile bu eleman ne yapacağını bilmiyorsa o da tutanağa bağlanmakla

yetinilmelidir diye düşünüyorum. Bir diğer husus ise belediyeden gelen eleman

mevcut paftadaki ile ilgilenmek yerine fazladan yeni birşeylerin daha yapılması

şeklinde tavır göstermesi de söz konusu olabilir. Bunlara izin verilmemesi gerekir.

...Hüseyin KOÇAK

Sayfa 231 of 231
Żlk Önceki Sonraki Son