Yazan
Mesaj

sogutluser
Yıllarca mesleğimizin kalbi olan mülkiyet dergisini elektronik ortamda yaşatmak ve

taşra teşkilatında uygulama birlikteliğine katkıda bulunmak ve tereddütlü
06.04.2008
konularımızı gerek siz denetçilerimizle gerekse meslektaşlarımızla paylaşmak

adına son derece olumlu ve takdire şayan gayretlerinden ötürü denetçilerimize

teşekkürü bir borç bilir sitedeki forum bölümünü binlerce meslektaşım gibi benim

de dikkat ve ilgiyle izleyeceğimi belirtir saygılar sunarım...Mesudiye Kadastro

Müdür v. Mühendis Serkan KARGACIOĞLU........

Veli SABANCILAR
Hatalı Verilen Parsel Numaraları

Müdürlüğümüzde yapılan İhdas işlemleri sırasında Kadastro Müdürlüğünce 4099
14.04.2008
parselden sonra 4100 verilmesi gerekirken 5000, 5001..... diyerek yaklaşık 8 tane

hatalı parsel numarası verilmiş, bu hatalı parselleri tashih etmek mümkünmü!

Mümkünse ne şekilde olmalı Şimdiden bilgilerinize teşekkür ederim.

hkocak
* Parsel Numaralarının Düzeltilmesi Gerekir.

Parsel numarasının düzeltilmesi herhangi bir hakkı etkilemez. Parsel numarasının
14.04.2008
4099 den sonra, 5000 oarak devam edilmesi, ileride karışıklığa neden olabilir.

hatalı numaralanan parsel sayısı henüz az iken düzeltilmesi en doğrusudur.

1947 tarihli olan "Tapu ve Kadastro Fen İşleri İzahnamesi"; pafta, ada ve parsel

numaraları ile sokak isimleri gibi hak kaybına neden olmayacak düzeltmelerin

idari yoldan resen yapılabileceğini öngörmüştür. Sonraki düzenlemeler de bunun

aksine bir hüküm içermemektedir. O nedenle de; hatalı olarak numaralandırılmış

parseller, kadastro ve tapu sicil müdürlüğün diyalog içerisinde birlikte tespit

edildikten sonra; tapu sicil müdürlüğünce "tashihler siciline" alınmak suretiyle

parsel numaraları resen düzeltilmeli, fen klâsöründe düzeltme için kadastro

müdürlüğüne bilgi verilirken, Medeni Kanunun 1019 uncu maddesi gereğince de

ilgililerine bildirimde bulunulmalıdır. ... Hüseyin KOÇAK

Veli SABANCILAR
Görüşleriniz için çok teşekkür ederim Sn. Müfettişim.
14.04.2008

ERGÜN
.....'de Mera ve Yayla çok fazla. Kadastro çalışmaları yarı seviyede 19 kadar köyün

henüz kadastrosu yapılmadı. Çalışmalar yeni başladı. 3402 sayılı Kadastro
17.04.2008
Kanununun 16/b maddesi gereği sınırlandırma ve tespiti yapılan Mera, Yaylak vs.

orta malı taşınmazların tutanaklarına, aynı Kanun 19. maddesi gereği muhdesat

(ev, ahır vs) yazılabilir mi, tutanakta muhdesat belirtilebilir mi? teşekkürler.

haras
1959 yapılan kadastro çalışmaları ile köy tüzel kişiliği adına tespiti yapılan ve

cinsleri çeşme, cami ve hayvan toplama ve sulama yerleri olan parseller tapu
22.04.2008
kütüğüne değil de mera yaylak kışlak kütüğüne tescil edilmiştir. İlgili köy muhtarı

bu parsellerin tespitinin Köy tüzel kişiliği adına tespiti yapıldığı halde ve cinsinin

mera olmadığı halde neden özel siciline tescil edildiğini sormakta ve bu

parsellerin tapu kütüğüne aktarılması talebinde bulunmaktadır.

Sayın müfettişlerimin görüşüne ihtiyacımız vardır.

hkocak
MERA ÜZERİNDE MUHDESAT OLMAZ

Yargıtayın yerleşmiş içtihatlarına göre mera üzerinde başkası tarafından yapılmış
01.05.2008
olan binalar ve ağaçlar muhdesat olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, mera

üzerindeki bina ve ağaçlar kamu orta malları sicilinde veya tapu kütüğünde

muhdesat olarak gösterilemez.

Konu ile ilgili olarak Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 16.1.1989 tarih ve 1987/22801

E., 1989/91 K. sayılı içtihadı şöyledir: " Mer'a olarak sınırlandırılan taşınmazda,

ihya nedeniyle muhdesatın gösterilmesine olanak yoktur..."

Yine Yargıtayın başka bir kararı şöyledir: "Meralarda muhdesata ait hükümler

uygulanmaz..." Y.7.HD.4.6.1979 T.,5918 E.,6865 K.) Hüseyin KOÇAK / Gürsel Öcal

DÖRTGÖZ

Sayfa 1 of 231
Żlk Önceki Sonraki Son