Yazan
Mesaj

ERGÜN
Sayın Müfettişlerim Meralar üzerindeki Muhdesatlarla ilgili Karadeniz Bölgesinde

çok farklı uygulamalar olduğunu ve tereddütler olduğunu biliyoruz belirttiğiniz
02.05.2008
içtihatları bende buldum ve fakat Genel Müdürlüğümüzün ugulama birliği

sağlamak üzere bir genelge ve talimatı bulunmamaktadır bu eksikliğin giderilmesi

dileğiyle saygılar sunarım.

Ergün KARAKULOĞLU-Tapu Sicil Müdürü-Kürtün/Gümüşhane

kdogaray
Kadastro çalışmalarında hayvan toplanma, suvat yeri vb. vasıflı parsellerin

mülkiyet belirtmeksizin kamu orta malları sicilline kaydı yapılmalı idi.
02.05.2008
Tarım Bakanlığının Ankara Tarım İl Müdürlüğüne verdiği bir görüşte, bu vasıflı

parsellerinde 4342 Sayılı Mera Yasası kapsamında değerlendirilerek vasfını

yitirmesi halinde Tahsis Amacı Değişikliği yapılarak MALİYE HAZİNESİ adına tapu

kütüğüne tescil edileceği bildirilmiştir. Yani bu tür yerlerin Köy Tüzel Kişiliği adına

tapu sicilline kaydı mümkün değildir.

Kemal DOĞARAY-Ankara İli Mera Komisyonu Üyesi-(Çankaya Kadastro Müdürlüğü)

Veli SABANCILAR
Kadastro çalışmaları esnasında bir parselin tespiti sırasında bir sorunla karşılaşan

arkadaşınız olarak yardımlarınızı bekliyorum. Vatandaş 1978 yılında Noterde
06.05.2008
düzenlediği vasiyetname ile 2 parça taşınmazını damadına veriyor. Kendisi 1988

yılında ölüyor. Bu 2 parselin zilyetliğini çocukları devam ettiriyor ve Kadastro

çalışmaları (2007 yılı) esnasında mirascılarının tamamına senetsizden yazılıyor.

Damat bu parseller için Kadastro komisyonuna itirazda bulunuyor, Komisyon

olarak vasiyetname doğrultusunda bu 2 parseli damadına mı yazacağız, yoksa

tespit gibi tüm mirascılaramı yazacağız. Bu konu hakkında görüşlerini bizimle

paylaşan tüm meslektaşlarıma ve Üstad'larıma teşekkür ederim. Kontrol Memuru

hkocak
* Zilyetlik Yoksa Noterde Düzenlenen Belge Yeterli Olmaz

Kadastro Yasasının 13/son maddeside; noterde düzenlenen belgenin teknisyenlik
07.05.2008
huzurunda muvafakat sayılacağına dair hüküm bulunmaktadır. Eski Genel

Müdürlerimizden Merhum Galip ESMER'in; "MEVZUATIMIZDA GAYRİMENKUL

HÜKÜMLERİ ve TAPU SİCİLİ" isimli kitabın 1998 baskı, 1061. sayfasında; "... noter

önündeki muvafakat beyanının, tespit sırasındaki zilyet lehine yapılmış olması

lazımdır" şeklinde ifade bulunmaktadır. Ayrıca yine eski Genel Müdürlerimizden

Sayın Halim ÇORBALI'nın; "3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN ŞERHİ" isimli kitabın

1991 baskı 407. sayfasında bulunan Yargıtay kararında da zilyetlik konusu özellikle

vurgulanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerden; tespit sırasında o kişi zilyet değilse,

noterde düzenlenen belge tek başına yeterli olmayacak anlamı

çıkartılabilmektedir.

Adı geçen kitapları okuyup, bir kez de siz değerlendirin. Ayrıca, söz konusu

kitapların basım tarihinden sonra bazı mevzuat değişiklikleri olsa da bu iki kitap

halen önemini devam ettirmektedir. O nedenle de birinci derecede

sener
Kadastro çalışmalarında bir parsel üzerinde tedaş lehine irtifak hakkı (üst) tesisi

varır. Bu parsel kadastroda üç parçaya bölünür ve irtifak hakkı bir parselde
09.05.2008
kalmaktadır. Bu durumda irtifak hakkı diğer iki parsele de taşınacak mı, yoksa

üzerinden geçen parselde mi bırakılmak suretiyle mi işlem yapılacaktır?

teşekkür ederim.

Sayfa 2 of 231
Żlk Önceki Sonraki Son