Yazan
Mesaj

oguzkeser
Önceki yıllarda Mülkiyet Dergisi ile şimdi de bu web sitesiyle uygulamadaki

eksiklerimizi gideren ve çalışmalarımıza yön veren üstadlarımıza özverili
05.04.2008
çalışmaları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Üstadlarımızın değerli görüşleri ve

bizlere katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür eder, bu formun

meslektaşlarımıza sağlayacağı katkı şüphesizdir. En azından mesleki bilgilerimizi

paylaşmak ve birbirimize yardımcı olmak açısından faydalı olacağından eminim.

Emeği geçen herkese tekrar teşekkür eder, meslektaşlarıma işlerinde başarılar

dilerim.Saygı ve selamlarımla...

cengiz
Siteye emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Sorum,kat mülkiyeti kanunu

gereğince toplu yapılarda (5711 s.k. geçici 3.maddesiyle kanunun yayımı
07.04.2008
tarihinden itibaren 6 ay içinde) salt çağunlukla Yönetim planı değişikliği

yapılabileceği ifade edildiğinden bu avantajdan yararlanmak isteyen toplu

yapıların yönetim planı değişikliği talebi olduğunda;1- Yeni Yönetim planının her

sayfası kat maliklerince imza edilmesi gerekiyormu?Malumunuz, bazı yerlerde salt

çoğunluk bile 200-300 kişi olabilir(belki daha fazla) 2-Yenilenen Yönetim Planının

arkasına eklenecek şekilde toplantıya katılan salt çoğunluğun isim listesi yapılarak

karşılarına imzaları alınmak suretiyle çözülebilirmi? 3-Yenilenen yönetim planını

imza eden kat maliklerinin imzaları ve yönetim planı mutlaka noter tasdikli

olmalımıdır, yada yönetim kurulunun imzaların kat maliklerine ait olduğuna dair

onayı yeterli olabilirmi yada nasıl olmalıdır? 4-Kat maliklerinden (kanunda

belirtilen sınırlamalara uyarak) yetkili vekili ile oy kullanmak isterse, bu yetki

devri için vekalet vermenin şekli nasıldır?Noterden mi olmalı yada bir yönetim

kuruluna verecekleri dilekçeyle mümkünmüdür? 5-Toplu yapılarda, temsilciler

kurulu henüz oluşmadığından yeni yönetim planını tapu siciline işlenmesi için,

önceden seçilmiş bulunan yönetim kurulu talepte bulunabilirmi?Yardımcı

hkocak
Bu konularda yönetmelik hazırlanmakta olup, yönetmeliği beklemekte yarar

vardır. Gürsel Öcal DÖRTGÖZ
02.06.2008

istanbul
Sayın üstadım,

Benim sorum 1971 yılında kat mülkiyeti kurulan binada 1984 yılında çıkan imar
29.06.2008
affından yararlanılarak yeminli özel teknik büroya çizdirilen ve tüm belediye

organlarına onaylatılan röleve projesi ve iskan belgeside olan benim

gayrimenkulüme özgülenen ve o tarihte de arsa payı verilip daha sonra hileli bir

şekilde hisse tevhidi yapılan eklentinin durumu ne olur.

1) tapu iptal ve tescil davasımı açmalıyım?

2) halen devam eden projenin tapuya tescil davasınımı bekliyeyim ?

3) tapuda zaman aşımı 10 sene 1.5 ay kaldı zaman aşımına ne yapmamı önerirsiniz


mustafakoc1953
15 bloktan oluşan site nin 10 bloğu 1999 depreminde yıkılmıştır. Kalan bloklar

kullanılabilir haldedir. Site yönetimi kat mülkiyeti kanununa göre seçilen
04.07.2008
yönetimle devam etmektedir. Son yönetim toplantısı sonrası seçilemiyen grup

seçime katılan kat maliklerini mahkemeye vermiştir.

Gerekçe olarakta kat mülkiyetinin deprem sonrası sona erdiğini öne sürmektedir.

Yeni kanun değişikliğine göre kat mülkiyeti değişikliği nasıl yapılmalıdır. Bina

sahipleri ve yıkılan binaların arsa sahipleri nasıl cins tashihi olmalıdır.

Sayfa 1 of 84
Żlk Önceki Sonraki Son