Yazan
Mesaj

avane71
ARSA PAYI 1/1 OLMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE SATIŞ OLUR MU?

Müdürlüğümüzde 1997 yılında tescil edilen kat irtifakında, A ve B bloklu 20
07.01.2013
bağımsız bölüm kendi içinde arsa payı verilmiş olduğundan her BB için 1/10 arsa

payı verilmiştir.Halbuki 1/20 arsa payı olması lazımdır.

1997 yılında yapılan tescilden sonra satışlar olmuş, fakat arsa payının 1/1

olmadığı fark edilmemiştir. Beyanlarda da herhangi bir belirtme mevcut değildir.

Arsa payları 1/20 olması gerekirken bloklar baz alındığı için 1/10 arsa payı

verilmiştir.

Arsa paylarının 1/1 olmadığı hususu beyanlarda belirtilip,satış yapılabilir mi?

F Hülya KÖYLÜOğLU
Sayın Üstad,

Ekspertiz raporunda; Tapu kayıtları ile proje uyumsuzluğu tespit edilen
15.01.2013
taşınmazda, maliki olduğum taşınmaz kapı numarası yada blok noda bir fark söz

konusu değildir. Ancak kat numarası fiilen 1 kat iken ve tapudada bu şekilde yer

alırken, projede 2.kat olarak gözükmektedir. Tapu Müdürlüğü genelge konusu

olmadığı iddiası ile Lihmak teknik raporunu değerlendirmeye almamıştır. Bölgeye

sorulacağı ve sürecin uzun olacağı, bölgedende olumsuz yanıt gelirse dava

açılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Kredi kullanma aciliyetindeyim. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi konusunda

bilgilendirmenizi rica ederim.

ys
Sayın üstadlarım öncelikle yapmış olduğunuz bu değerli görüşlerinizden dolayı

hepinize öncelikle teşekkür ederim.
19.01.2013
Benim karşılaştığım sorunum: Kat irtifakı kurulu olan, 1236 nolu parsel, içersinde

beş adet beş katlı apartman mevcut olup halen kullanılıyor iken, bu parselin iki

bloğunun bulunduğu kısım 1994/12 sayılı genelge uyarınca, 2/B sahasının

içersinde kalması sonucu ifraz edilek 1444 ve 1445 nolu iki adet parsel oluşuyor ve

1445 nolu parsel 2/B sahasında kalması ndeniyle 2/b belirtmesi yapılıyor. Kat

irtifakları da olduğu gibi bu iki parsele olduğu gibib aktarılması sonucu, öernğin; bir

kişiye ait olan, 1444 nolu parselde, ıA BLOK 2.KAT 5 NOLU Bağımsız bölüm 1445

nolu parselde de A BLOK 2.KAT 5 NOLU Bağımsız bölüm olarak her iki parselede

aktarılmış bu hatalı işlem sonucu tüm şahıslar her iki parselde de hak sahibi

olmasına nden olunmuş, daha sonra da parsellerde satış ve ayni haklar tesisis

edilmiştir.

Bu durumda çözümünüz için izlenecek yöntem için vereceğin değerli görüşleriniz

gurseldortgoz
TAPULU YERLERDEKİ 2/b BELİRTMESİNİN TERKİNİ

Kamu oyunda 2/b yasası olarak bilinen 6292 sayılı Kanun ile tapulu yerlere konmuş
22.01.2013
2/b belirtmelerinin terkini hükmü getirilmiştir. Tapulu yerinize konmuş 2/b

belirtmesinin terkinini tapu dairesinden isteyebilirsiniz. tapu dairesi bu hususu

ilgili orman idaresine gönderir ve gerekli terkini yapar. Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

Sayfa 84 of 84
Żlk Önceki Sonraki Son