Yazan
Mesaj

okanyurdbulan
Merhaba Değerli Üstadlar,

Bilindiği üzere devremülk hakkı en az 15 gündür. Fakat üyesi olduğum bir tatil
20.07.2008
organizasyonu 7 günlük tatil hakkını, bana devremülk hakkının 1/2'sini başka biri

ile paylaşarak sizi devremülk sahibi yapacağız diyor. Yani 15 günlük 1 pay

devremülkün 1/2 hissedarı olacağım. Yapılacak Sözleşme ise "devremülk satış

vaadi sözleşmesidir"

Bana hiç mantıklı gelmedi. Bu durum doğru mudur? Tapuya böyle bir şerh

hkocak
DEPREMDE YIKILAN BİNALARDAKİ KAT MÜLKİYETİNİN DURUMU

Binanın yıkılması ile kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer. Ancak sadece yıkılmış,
11.08.2008
kullanılamaz hale gelmiş binalar üzerindeki kat mülkiyeti sona ermektedir.

Deprem sonrası ayakta kalan ve kullanıma elverişli olan binalar üzerindeki kat

mülkiyeti sona ermez. 15 bloktan bir kısmı yıkıldığına göre kat mülkiyeti de kısmi

olarak sona ermiştir. Kat maliklerinden her hangi biri gelip talepte bulunursa ve

binaların yıkıldığı, resmi kurumların (örneğin belediyenin) yazısı ile belirlenirse

tapu dairesi kısmi olarak kat mülkiyetini terkin eder. Bunun için gerekli belgelerin

temini şarttır.

Ayakta kalan binaların olduğu yeri diğer yerden ifraz imkanı varsa, ifraz işlemini

yapıp kat mülkiyeti orada devam ettirilebilir. Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

DEVRE MÜLK HAKKI 15 GÜNDEN AŞAĞI OLAMAZ

Kat Mülkiyeti Kanunu her bir devreyi asgari 15 gün olarak belirlemiştir. Devreler 15

günden fazla süreli olabilir. Ancak 15 günden aşağı olması mümkün değildir. üyesi

bulunduğunuz tatil organizasyonunun size satacağı devre mülk deği, devre tatildir.

Devre tatil ayni bir hak olmayıp, yılın belirli sürelerinde şirketin sahip olduğu veya

anlaşmalı bulunduğu muhtelif otellerde, hatta bazen yurtdışında tatil yapabilme

hakkıdır.

Devre mülk hakkı ise ayni bir haktır. Bu hakka karşılık tapu senedi verilir. Bir

devreyi birden çok kişi de alabilir. Ancak kendi aralarında kullanım biçimi

belirlemeleri veya devreyi birlikte kullanmaları lazımdır. Kullanım biçimini

hkocak
EKLENTİNİN DURUMU

İmar affı uygulaması yapıldığı sırasında eklenti var ise eklenti de imar affından
11.08.2008
yararlanmış olacaktır. Bu konuda projenini tapuya tescili yönünde bir dava

mevcut ise (ki yazınızdan öyle anlaşılıyor) bu davanın sonucunu beklemekte yarar

vardır. 10 yıllık zamanaşımı sizin için uygulanmaz. Zira aranızda zaten niza vardır.

Nizasız bir kullanım söz konusu değildir. Bu nedenle zamanaşımı işlemez. Gürsel

ceren33
Merhaba degerli üstadlar:

Kat irtifakli bir tasinmazda mevcut dükkanlar kat irtifaki iptal edilmeden
11.08.2008
birleŞtirilebilir mi? Birleştirmek için neler gerekir? Mesela 6 dükkan 2 veya 3

dükkana dönüstürülebilir mi?

Saygilar selamlar.

hkocak
KAT İRTİFAKLI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TEVHİDİ

Kat irtifaklı bağımsız bölümlerin birleştirilmesinde bir sakınca yoktur. Bunun için
25.08.2008
kat irtifakının terkini zorunlu değildir. Birleştirme için mimari projede tadilat

yapılıp, belediye tarafından onaylanması, yeni liste hazırlanarak notere

onaylatılması şarttır. Birleştirme ortak yerlere müdahale ve değişikliği

gerektiriyorsa bütün kat irtifakı sahiplerinin muvafakatı da lazımdır. Gürsel Öcal

cengiz
KÖYLERDE KAT MÜLKİYETİ?

İmar planı dışındaki yerlerde (köylerde) kat mülkiyeti kurulabilir mi? Ana
08.09.2008
gayrımenkülün bulunduğu parselin vasfı ARSA olmalı mıdır? Cinsi EV, EV VE TARLA,

EV AHIR VE ARSASI, EV VE AVLUSU vs. gibi vasıflı yerlerde Kat Mülkiyeti kurulabilir

mi? (Valilik ilgili biriminden tasdikli Projesi olan ve yapı cinsi Kagir olma şartı

taşıyanlar)

İMAR PLANI İÇİNDE; Cinsi "Kargir iki katlı ev ve dükkan ve bahçesi" vasıflı kadastro

Sayfa 2 of 84
Żlk Önceki Sonraki Son