Yazdır

KISA YORUMLAR - 12

DÖRTGÖZ tarafından yazıldı. on .

 

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

1. MURİSİN SAĞLIĞINDA YAPILAN MİRAS PAYI DEVRİ SÖZLEŞMELERİ

Medeni Kanunun 678. maddesi, “Mirasbırakanın katılması veya izni olmaksızın bir mirasçının henüz açılmamış bir miras hakkında diğer mirasçılar veya üçüncü bir kişi ile yapacağı sözleşmeler geçerli değildir..” hükmündedir.

Bunun aksi yorumundan mirasbırakanın katılması veya izni ile daha mirasbırakan sağ iken, mirasçları tarafından kendilerine kalacak miras hakları için sözleşmeler yapılabilir. Mirasçılar miras haklarını birbirlerine veya üçüncü bir kimseye devredebilirler.

Yazdır

TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA KADASTRAL HATALAR VE DÜZELTME YOLLARI - 2

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Adana'da düzenlenen “ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞTAYI”nda, 13.11.2014 tarihinde Hüseyin KOÇAK tarafından yapılan sunumdur

Ben konuşmamda;“Toplulaştırma çalışmalarında karşılaşılan kadastral hatalar ve düzeltme yolları”üzerinde duracağım. Kadastral hatalar nelerdir, hangi hatalar düzeltilmelidir, düzeltme yapılırken de hangi pratik yollar seçilmelidir… Öncelikle, konuyu iki ayrı başlık altında ele almak gerekirse, bunlar;

Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 8 (41'İNCİ MADDE UYGULAMALARI)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen 41’inci madde uygulaması ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak)kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULAMASI - M.KORAY TOPUZ

Super User tarafından yazıldı. on .

M.Koray TOPUZ / İzmir Kadastro Müd.V. (Kontrol Mühendisi)i

 

Bilindiği üzere 3402 sayılı Kadastro Kanunun amacı ülke koordinat sistemine göre memleketin Kadastral veya Topoğrafik  haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun öngördüğü Tapu Sicilini kurmak, mekansal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.

Yazdır

TOPRAK KORUMA KANUNUNA GÖRE YENİ İFRAZ KOŞULLARI

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun bazı maddeleri 6537 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. (Kabul tarihi 30.04.2014 olan ve 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren) Bu Kanunla değişen maddelerden biri de, ifraz koşulları ile ilgili olan, 8’inci maddedir.

Bilindiği üzere 5403 sayılı Kanun;toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemekamacıyla çıkartılmış bir kanundur.