Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 2 (41'İNCİ MADDE UYGULAMALARI)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen 41’inci madde uygulaması ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak)kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 1 (41'İNCİ MADDE UYGULAMALARI)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen 41’inci madde uygulaması ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak)kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

DOP'TAN OLUŞTURULAN İMAR YOLLARININ KALDIRILMASI VE EŞDEĞER YER AYRILMASI

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

 

Mekânsal Plânlar Yapım Yönetmeliğine göre; DOP’tan oluşturulan yerlerin kaldırılması ve eşdeğer yer ayrılması

 

A – DOP’tan Oluşturulan yerlerin Kaldırılması

3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesi uygulaması sırasında düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak kesinti yapılmak suretiyle oluşturulan tesislerin kaldırılması ile ilgili koşullar Plân Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27/2’nci maddesinde yer almakta idi.

Yazdır

TOPRAK KORUMA KANUNUNA GÖRE YENİ İFRAZ KOŞULLARI

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

bu Makaleye 29.06.2014 tarihinde ek yapılmıştır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun bazı maddeleri 6537 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. (Kabul tarihi 30.04.2014 olan ve 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren) Bu Kanunla değişen maddelerden biri de, ifraz koşulları ile ilgili olan, 8’inci maddedir.

Bilindiği üzere 5403 sayılı Kanun;toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemekamacıyla çıkartılmış bir kanundur.

Yazdır

İMAR UYGULAMALARINDA KAT MÜLKİYETİNİN TESCİLİ

Metin BEYAZ tarafından yazıldı. on .

Metin BEYAZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

A – Kat Mülkiyetli Taşınmazın Tek İmar Parselini Oluşturması

Zeminde kat mülkiyeti kurulu taşınmaz, uygulamaya girdiğinde hiçbir değişiklik olmadan çıkmışsa, yani kat mülkiyetine çevrili taşınmaz, başlı başına bir imar parselini teşkil ediyorsa, uygulamadan doğan değişiklik sa­dece taşınmazın ada parsel numarasını ve kütük sayfa numarasını etkileye­cektir.