Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 1 (İMAR UYGULAMALARI)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK /Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen İMAR UYGULAMALARI ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak) kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

KAMU TESİSLERİ ARSALARINA TAHSİS (KOP)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

A – KOP İçin Yasal Dayanak

 

18’inci Madde Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesi; “Düzenleme sahasında bulunan hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri, düzenlemeye giren par­sellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir” hükmünü içermektedir.

 

Bilindiği üzere 3194 sayılı Kanunun 18’inci maddesi gereğince düzen­lemeye tabi arsa ve arazilerden düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden %40’a kadar alanın düzenleme ortaklık payı olarak kesilebileceği hükmü ile birlikte bu kesintilerin hangi amaçla kullanılabileceğine de sınırlandırma getirilmiştir.

Yazdır

TAPU SİCİLİNİ KİMLER İNCELEYEBİLİR

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ tarafından yazıldı. on .

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi (Hukukçu)

Tapu sicilindeki her türlü bilgi gizlidir. Bir kimse ilgisini kanıtlamadığı sürece tapu sicilini inceleyemez. Bilgi ve belge alamaz. Taşınmazla ilgili hukuki bilgiler tapu dairelerinde, teknik bilgiler ise kadastro müdürlüklerinde mevcuttur.

Bir taşınmazın kim adına kayıtlı olduğu, yüzölçümü, üzerinde ne tür haklar ve kısıtlamalar mevcut olduğu tapu sicilinden öğrenilebilir.

Yazdır

İMAR UYGULAMALARINDA HİSSE HATALARI

Metin BEYAZ tarafından yazıldı. on .

 

Metin BEYAZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

İmar uygulamalarına tabi parsellerde hisse hatası üç aşamada yapılabi­lir.

A – Uygulama öncesi yapılan hisse hatası,

B – Uygulama sırasında yapılan hisse hatası,

C – Tescil sırasında yapılan hisse hatası.

Yazdır

TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA KADASTRAL HATALAR VE DÜZELTME YOLLARI - 2

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Adana'da düzenlenen “ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞTAYI”nda, 13.11.2014 tarihinde Hüseyin KOÇAK tarafından yapılan sunumdur

Ben konuşmamda;“Toplulaştırma çalışmalarında karşılaşılan kadastral hatalar ve düzeltme yolları”üzerinde duracağım. Kadastral hatalar nelerdir, hangi hatalar düzeltilmelidir, düzeltme yapılırken de hangi pratik yollar seçilmelidir… Öncelikle, konuyu iki ayrı başlık altında ele almak gerekirse, bunlar;