Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 7 (41'İNCİ MADDE UYGULAMALARI)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen 41’inci madde uygulaması ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak)kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 7 (22/A ÇALIŞMALARI)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

 Hüseyin KOÇAK /Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen 22/a çalışmaları ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak) kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 7 (2/B KULLANIM KADASTROSU)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

 

Hüseyin KOÇAK /Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen ORMAN KADASTROSU ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak) kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

KISA YORUMLAR - 11

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ tarafından yazıldı. on .

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

1. ESKİ TAPU KAYITLARI

İlk tesis kadastrosunda revizyon görmemiş yani herhangi bir parsele uygulanmamış ve uygulanamayan kayıtlar listesine de alınmamış zabıt defterindeki tapu kayıtları zamanaşımına uğramaz. Bunların kapsadığı zemindeki alan hiç kimse adına tapulanmamışsa bu yeri hem idari hem de yargı yoluyla almak mümkündür.

Yazdır

Kullanma ve Yararlanma Sözleşmeleri

Gökhan Doğru tarafından yazıldı. on .

Gökhan DOĞRU/Kontrol Mühendisi

 

kullanma yararlanma634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu 02.01.1966 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun ile kat mülkiyetinin düzenlenmesi, bir yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli kat, daire, dükkân gibi bağımsız bölümlerinin her birinin müstakil mülkiyete konu edilmesi sağlanmıştır.
1966 yılında yasa hazırlanırken, belli bir arsa (parsel) üzerinde yapılmış veya yapılacak birden çok bağımsız bölümü kapsayan tek bir yapı söz konusu olmakta ve bütün olarak yer ve tesisler tek parsel ve tek yapı içinde yer almaktaydı. Bu nedenle, Kat Mülkiyeti Kanununda da, bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet hakkı, ortak yerler ve onlardan faydalanma, ana gayrimenkulün yönetimi, ortak giderlere katılma gibi hususlar düzenlenirken tek parsel, tek yapı düşüncesinden hareket edilmiştir.

Makalenin tamamını indirmek için tıklayın.