Yazdır

Kullanma ve Yararlanma Sözleşmeleri

Gökhan Doğru tarafından yazıldı. on .

Gökhan DOĞRU/Kontrol Mühendisi

 

kullanma yararlanma634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu 02.01.1966 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun ile kat mülkiyetinin düzenlenmesi, bir yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli kat, daire, dükkân gibi bağımsız bölümlerinin her birinin müstakil mülkiyete konu edilmesi sağlanmıştır.
1966 yılında yasa hazırlanırken, belli bir arsa (parsel) üzerinde yapılmış veya yapılacak birden çok bağımsız bölümü kapsayan tek bir yapı söz konusu olmakta ve bütün olarak yer ve tesisler tek parsel ve tek yapı içinde yer almaktaydı. Bu nedenle, Kat Mülkiyeti Kanununda da, bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet hakkı, ortak yerler ve onlardan faydalanma, ana gayrimenkulün yönetimi, ortak giderlere katılma gibi hususlar düzenlenirken tek parsel, tek yapı düşüncesinden hareket edilmiştir.

Makalenin tamamını indirmek için tıklayın.

 

Yazdır

HATA BULUNAN PARSELLERDE APLİKASYON

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

2010/4 sayılı genelgenin 19’uncu madde 1’inci fıkrası; “Aplikasyon yapılacak parsellerde öncelikle teknik bir hata olup olmadığı araştırılır, tespit edilmesi durumunda ilgili teknik mevzuatına göre düzeltildikten sonra aplikasyon işlemi yapılır” şeklindedir.

Aplikasyon işlemine tabi parselde tespit edilen her türlü hatanın düzeltilmeden aplikasyon işlemine geçilmemesi, uygulamada aksamalara neden olmaktadır.

Yazdır

KISA YORUMLAR-10

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ tarafından yazıldı. on .

 Gürsel Öcal DÖRTGÖZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

  1. 1.MAHKEME KARARINDAN SONRA TEDAVÜL OLMASI

Mahkemece 4.000 dönüm yerden 30 dönümün ifrazı ile …… adına tescile karar verilmiştir. Karar tapuya getirilmeden taşınmaz üzerinde miras intikalleri ve satışlar olmuştur.

Miras intikalleri kararın infazına engel değildir. Mirasçılar murislerinin bütün hak ve yükümlülüklerine katlanmak zorundadır. Murisi bağlayan mahkeme kararı mirasçıyı da bağlar.

Yazdır

TOPRAK KORUMA KANUNUNA GÖRE YENİ İFRAZ KOŞULLARI

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

Bu makaleye 09.09.2014 tarihinde ek yapılmıştır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun bazı maddeleri 6537 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. (Kabul tarihi 30.04.2014 olan ve 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren) Bu Kanunla değişen maddelerden biri de, ifraz koşulları ile ilgili olan, 8’inci maddedir.

Bilindiği üzere 5403 sayılı Kanun;toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemekamacıyla çıkartılmış bir kanundur.

Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 6 (41'İNCİ MADDE UYGULAMALARI)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen 41’inci madde uygulaması ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak)kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.