Yazdır

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULAMASI - M.KORAY TOPUZ

Super User tarafından yazıldı. on .

M.Koray TOPUZ / İzmir Kadastro Müd.V. (Kontrol Mühendisi)i

 

Bilindiği üzere 3402 sayılı Kadastro Kanunun amacı ülke koordinat sistemine göre memleketin Kadastral veya Topoğrafik  haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun öngördüğü Tapu Sicilini kurmak, mekansal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.

Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 7 (41'İNCİ MADDE UYGULAMALARI)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen 41’inci madde uygulaması ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak)kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 7 (22/A ÇALIŞMALARI)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

 Hüseyin KOÇAK /Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen 22/a çalışmaları ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak) kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 7 (2/B KULLANIM KADASTROSU)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

 

Hüseyin KOÇAK /Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen ORMAN KADASTROSU ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak) kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

KISA YORUMLAR - 11

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ tarafından yazıldı. on .

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

1. ESKİ TAPU KAYITLARI

İlk tesis kadastrosunda revizyon görmemiş yani herhangi bir parsele uygulanmamış ve uygulanamayan kayıtlar listesine de alınmamış zabıt defterindeki tapu kayıtları zamanaşımına uğramaz. Bunların kapsadığı zemindeki alan hiç kimse adına tapulanmamışsa bu yeri hem idari hem de yargı yoluyla almak mümkündür.